Naujienos

Pirmasis užtvankos demontavimas Lietuvoje

2019 balandžio 23 d.

Lietuvos Gamtos Fondas ir Pasaulio gamtos fondo padalinys Nyderlanduose Wereld Natuur Fonds - WWF suvienija jėgas siekdami pirmą kartą iš užtvankos gniaužtų išlaisvinti upę Lietuvoje! Planuojama demontuoti užtvanką Bražuolės upėje, esančią Neries regioninis parkas, Elektrėnų savivaldybėje.

Išlaisvinus upės tėkmę būtų atkurtos natūralios gamtinės buveinės ir ES ekologiniam tinklui NATURA 2000 priklausančios saugomos teritorijos vientisumas. Taip pat būtų atkurtos žuvų nerštavietės.

Prisidėti prie Bražuolės upės ir Lietuvos gamtos išlaisvinimo galite ir Jūs paremdami pirmą kartą Lietuvoje vykdomą užtvankos šalinimo projektą! Paremkite projektą čia.